Digital mobning

Børne- og ungdomslivet har fået en ny digital dimension. Det har den traditionelle form for mobning også. Mobningen er rykket ud af skolegården og ind i den virtuelle verden.

De fleste voksne husker stadig fornemmelsen af at være barn eller teenager: Ting skulle prøves af, vi skulle finde os selv, man markerede sig i sociale grupper, som nogen hørte med i og andre ikke. Som teenager var følelserne store og ”uden på kroppen”, og et venskab kunne hurtigt blive til et uvenskab. Ungdomslivet var, hvad det var, med alt, der hører til af både positive og negative sider.

Børne- og ungdomslivet er det samme i dag. Dog med den meget store forskel, at det liv, børn og unge lever, også leves på nettet og mobilen. Og hvad betyder det helt konkret? Det betyder, at børn og unge lever i en hverdag, hvor mange af deres handlinger kan kopieres, sættes ind i en ny kontekst og få en ny mening, kan søges og findes frem igen, kan koordineres og organiseres.

Børn og unge vil gerne have deres ungdomsliv på nettet og mobilen for sig selv. Og det kan derfor indimellem godt være lidt svært for de voksne at følge med i, hvad der sker med vennerne på nettet. Det er dog vigtigt, at man som forældre stadig er opmærksom på, at man både kan have venner og uvenner på nettet og mobilen. Ligesom kæresterier, fest og leg med vennerne er rykket ud på nettet, så er de problematiske sider af ungdomslivet nemlig desværre også flyttet med. Her er det vigtigt, at de voksne er opmærksomme og parate med hjælp og støtte, hvis det går galt.

Digital mobning er slem fordi:

Man har aldrig ”helle”.
Det er ikke begrænset til skolegården eller fritidsjemmet
Man kan ikke altid se, hvem afsenderen er
Det er svært at vide, om det afsenderen skriver, ”bare er for sjov”
Sproget kan være hårdere, end når man står ansigt til ansigt.
Det er nemmere at mobbe, når man ikke kan se mobbeofferets reaktion
Mobning kan organiseres og koordineres med mange sms’er eller beskeder på én gang fra flere personer