Din rolle som forælder er vigtig. Meget vigtig!

Din rolle er vigtig!

Børns kan somme tider tale og skrive ubarmhjertigt og hårdt til hinanden på nettet og via sms. Der er ikke de samme sociale barrierer, når de ikke står ansigt til ansigt. Desuden er det nemt for børnene at havne i en konflikt online, da det er lettere at misforstå hinandens beskeder, når kropssproget mangler. Og dertil kommer, at konflikter eskalerer hurtigt på nettet meget hurtigere, end de gør, når man står ansigt til ansigt i skolegården. Derfor har børnene ofte brug for hjælp til at løse online konflikter.

Hvorfor er chikane og skænderier værre online?

  1. Kropssproget mangler, så hårde ord kan føles meget sårende
  2. Det kan foregå døgnet rundt – der er ikke noget fristed
  3. Beskeder og billeder kan blive set af rigtig mange
  4. Dem, der chikanerer, kan være anonyme
  5. Det er ofte usynligt for de voksne

Hvad kan du gøre som forælder?

  1. Spørg ind til dit barns venner og oplevelser på nettet, på samme måde som du ville spørge ind til venner og oplevelser i skolen.
  2. Tag ansvar for at løse konflikter, der foregår på nettet og sociale medier.
  3. Samarbejd med de andre forældre om at hjælpe.
  4. Sæt dig ind i børnenes digitale univers – selvom det umiddelbart virker kompliceret